CCYSC Camps

FINAL 有二维码7_画板 1

CCYSC 2020 国语 (职青营)

A3-Poster-with-QR-Code

CCYSC 2020 国语 (学生营)

ccysc-c-2019(1)

CCYSC 2019 粵語 袮釋吾式

CCYSC 2019 国语 你在划水吗?
CCYSC 2019 国语 你在划水吗?

CCYSC 2019 国语 你在划水吗?

CCYSC 2018 粵語 認命?應命
CCYSC 2018 粵語 認命?應命

CCYSC 2018 粵語 認命?應命

CCYSC 2018 Camp song

CCYSC 2018 国语 爱,要我去
CCYSC 2018 国语 爱,要我去

CCYSC 2018 国语 爱,要我去

CCYSC 2017 粵語 見招察焦
CCYSC 2017 粵語 見招察焦

CCYSC 2017 粵語 見招察焦

CCYSC 2017 国语 宝贝,你在哪里?
CCYSC 2017 国语 宝贝,你在哪里?

CCYSC 2017 国语 宝贝,你在哪里?

CCYSC 2016 粵語 無名侍
CCYSC 2016 粵語 無名侍

CCYSC 2016 粵語 無名侍

CCYSC 2016 国语 破镜从源
CCYSC 2016 国语 破镜从源

CCYSC 2016 国语 破镜从源

CCYSC 2015 粵語 有冇諗法?
CCYSC 2015 粵語 有冇諗法?

CCYSC 2015 粵語 有冇諗法?

Title Speaker Audio
「律法」等於「訓誨」? (申命記 13:1-18) 李思敬牧師
「揀選」為了「成聖」? (申命記 14:1-2) 李思敬牧師
「君王」有何「不可」? (申命記 17:14-20) 李思敬牧師
「戰爭」就是「殺戳」? (申命記 20:1-20) 李思敬牧師
「遵行」表示「記念」? (申命記 24:14-22) 李思敬牧師
CCYSC 2015 国语 惟衪命
CCYSC 2015 国语 惟衪命

CCYSC 2015 国语 惟衪命

CCYSC 2014 粵語 守主場 · 作客攻
CCYSC 2014 粵語 守主場 · 作客攻
CCYSC 2014 国语 主角,主脚
CCYSC 2014 国语 主角,主脚

CCYSC 2014 国语 主角,主脚

CCYSC 14 Camp Song Mando Score

CCYSC 2013 粵語 勾手指尾
CCYSC 2013 粵語 勾手指尾

CCYSC 2013 粵語 勾手指尾

CCYSC 2013 国语 約
CCYSC 2013 国语 約

CCYSC 2013 国语 約

CCYSC 2011 城牆之後
CCYSC 2011 城牆之後

CCYSC 2011 城牆之後

Camp song Beyond the Wall Chinese

CCYSC 2010 研之有理
CCYSC 2010 研之有理

CCYSC 2010 event 研之有理

ccysc10issue1
ccysc10issue2